Koncepcja powstania niniejszej strony internetowej i koncepcja działania, które chcemy inicjować rodziła się powoli przez kilka lat. Inspiracją była piesza pielgrzymka szlakiem Św. Jakuba do Santiago de Compostella. Wiele doświadczeń z Hiszpanii można wykorzystać przy tworzeniu w Polsce tras dla indywidualnych pielgrzymek.
Nasza tradycja pielgrzymowania związana jest jednak bardziej z ośrodkami kultu Matki Bożej i Miłosierdzia Bożego. Oprócz Szlaków Św. Jakuba widzimy więc potrzebę powstania szlaków M.B.+M.B. oznakowanych i opisanych w przewodnikach.

Więcej…