ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO DYSKUSJI. ZARYS CELÓW, ŚRODKÓW DO REALIZACJI TYCH CELÓW.

Można tutaj dokonać podziału celów na cele Pielgrzyma i cele powstającego Stowarzyszenia "Drogi Pielgrzyma".

CELE I POTRZEBY SAMOTNEGO PIELGRZYMA LUB MAŁEJ I ŚREDNIEJ GRUPY

1) Cele historyczne i turystyczne

W dużym skrócie to powrót do korzeni pielgrzymek średniowiecznej Europy. Pielgrzymowano najczęściej do Jerozolimy , Rzymu i do Grobu Św. Jakuba w Hiszpanii.  Polska ma szansę na zainteresowanie pielgrzymów zagranicznych. Z pielgrzymką indywidualną wiąże się kontakt z zabytkami i wysiłek fizyczny na łonie pięknej natury. Może to być też sposób na niedrogie spędzenie wolnych dni.

2) Cele religijne i duchowe

Od stuleci ludzie wyruszali na pielgrzymkę głównie z powodów religijnych i duchowych. Robili to w celu pokuty, w intencjach dziękczynno-błagalnych, czy też po to,by odnaleźć sens życia.
W Polsce ruch pielgrzymkowy dla osób pobożnych i dobrze czujących się w dużych grupach ludzkich jest silny. Są jednak osoby, które z różnych powodów nie skorzystają z szerokich możliwości. Przyczyn można wymieniać mnóstwo poczynając od braku urlopu w odpowiednim terminie, a skończywszy na osobowości pustelnika, bądź fizycznym nienadążaniu za grupą.
Są też "zbłąkane owce" balansujące na niebezpiecznej krawędzi. Myślę, że o tej ostatniej kategorii ludzi warto pomyśleć ze szczególną troską, gdyż nie pójdą oni na pielgrzymkę zbiorową. Nie potrafią się odnaleźć we wspólnocie osób dużo pobożniejszych.
Często ludzie ci z jednej strony chętnie usprawiedliwiają własny brak pobożności argumentami, które podsuwają przeciwnicy Kościoła. Argumentami prawdziwymi i rzekomymi, historycznymi i współczesnymi. Jest im tak wygodnie. Z drugiej jednak strony oczekują na to, by ktoś te argumenty mądrze, spokojnie zneutralizował. W dalszej treści proponujemy środki, które mogą być odpowiedzią na taka potrzebę.
Wracając do celów religijnych i duchowych. Wydaje mi się, że takim skrajnym, brzegowym obiektem troski jest "zbłąkana owca", człowiek który szuka odpowiedzi. Jeszcze inny przypadek, to osoba potrzebująca rozmowy i modlitwy o uwolnienie od nałogu i własnych wad. Beneficjentem jest jednak również grupa kilku czy kilkudziesięciu osób, która w dowolnym dniu może wkroczyć na szlak pielgrzymkowy dobrze opisany, dobrze oznakowany i dobrze wyposażony w zaplecze noclegowe.

3) Inne cele i powody wędrówek pielgrzymkowych

-rozmowy z napotkanymi ludźmi                                                                                                                                                             -dobre warunki do rozmów rodziców z dziećmi                                                                                                                                         -wyciszenie, wejście "w siebie"                                                                                                                                                             -azyl od internetu i telewizji, zgiełku świata codziennego                                                                                                                           -sanktuaria, poznanie atmosfery życia klasztornego                                                                                                                                   -możliwość dopasowania terminu, długości odcinków trasy, tempa marszu do indywidualnych potrzeb i możliwości.

CELE  STOWARZYSZENIA

Pierwsze przedsięwzięcie - to wytyczenie i uruchomienie szlaku dla pielgrzymek indywidualnych od Warszawy do Częstochowy wraz z dochodzącym do niego szlakiem z Łodzi.

Drugie przedsięwzięcie - to większa adaptacja Szlaku Orlich Gniazd między Częstochową a Krakowem-Łagiewnikami do potrzeb indywidualnych pielgrzymów.

O realizacji będziemy informować na stronie GŁÓWNA w dziale NOWOŚCI.

Uzasadnienie pierwszego przedsięwzięcia.                                                                                      Małym grupkom i samotnym pielgrzymom brak propozycji, opisu trasy od Warszawy i Łodzi do Częstochowy,oznakowanej , z zapleczem noclegowym, przez sanktuaria, w kontakcie z przyrodą. Dolina Pilicy wydaje się optymalnym rozwiązaniem.


Uzasadnienie drugiego przedsięwzięcia
Omawiany szlak nie wiąże się co prawda ze średniowieczną siecią dróg Św. Jakuba, jednak jest istotnym łącznikiem łączącym bardzo ważne sanktuaria i dwie ważne trasy Św. Jakuba.
Ponadto szlak Orlich Gniazd jest gotowy na przyjęcie indywidualnych pielgrzymów. Jest wyposażony w bazę noclegową i oznakowaną trasę. Są tam również szlaki rowerowe, Szlak Maryjny z Częstochowy do Kalwarii Zebrzydowskiej i Mariazell. Trzeba uzupełnić braki, szczególnie opracować opisy tras z mapkami.
Potrzeba jeszcze trochę pracy. Trasa Pątnicza Jura Krakowsko-Częstochowska będzie dla wielu Polaków (a później i obcokrajowców) otwarciem oczu na nową formę pielgrzymowania. Przez to pielgrzymki do Santiago de Compostella mogą zdobyć nowych entuzjastów. Można jednak poprzestać na pielgrzymce do Częstochowy i Łagiewnik.


ŚRODKI

Można oczekiwać, że trasy dla indywidualnych pielgrzymek mają szansę pomocy zarówno europejskiej, jak i lokalnej. Szczególnie indywidualnych ofiarodawców. Taka pomoc pozwoli wzmocnić infrastrukturę, począwszy od oznakowania tras.
Po określeniu jakie cele, jakie potrzeby pielgrzyma stawia przed sobą zespół pracujący nad przygotowaniem tras pielgrzymek indywidualnych, przyjdzie kolejne pytanie:
W jaki sposób, przy pomocy jakich środków możemy pomóc grupce czy nawet samotnemu pielgrzymowi?

1) Mapy
2) Przewodniki
3) Strona internetowa, adresy, telefony, maile
4) Pomoc "drogowa" na telefon w razie zasłabnięcia
5) Sieć noclegowa
6) Wytyczenie i oznakowanie szlaku
7) Informacja-gdzie można skorzystać z pomocy duchowej i zakupić książki Może nawet warto napisać, co jest specjalnością w danym miejscu np. sprawy rodzinne, zagrożenia duchowe, podstawy religii, prawdziwe i rzekome błędy Kościoła, aborcja, cuda, świat aniołów, dusze po śmierci, egzorcyzmy, eutanazja, media, rekolekcje, nałogi, charyzmaty i dary Ducha Św., proroctwa a wróżby, religia a nauka i wiele innych tematów.
8) W miejscach, gdzie można skorzystać z rozmowy z doradcą duchowym , powinna być możliwość zakupu książek o tematyce, która jest lokalną specjalnością. Po wieczornym przekartkowaniu lektury pielgrzym pakuje ją rano i prosi o przesłanie na jego adres. Chyba, że woli ją dźwigać. Również biblioteczka wyposażona w inne pozycje książkowe. Nawet krótka rozmowa, poparta odpowiednią lekturą może bardzo pomóc pielgrzymowi.
9) Tam, gdzie to możliwe, liturgia poranna, a szczególnie wieczorna
10) Posługa osób konsekrowanych, ale również świeckich wolontariuszy. Posługa na rzecz pielgrzymów pomoże wzrastać również posługującym.
11) Możliwości posługi jest wiele. Jako przykłady można wymienić poczęstunki, pomoc na telefon osobom, które nie mogą dalej dojść, niedrogie noclegi (w Hiszpanii oprócz noclegów wg ustalonych stawek, istnieją również miejsca noclegu za opłatą "co łaska").
12) Posługa modlitewna. Na przykład modlitwa o uwolnienie od nałogów i wad, czy też uzdrowienie.

CZAS I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

1) Trasa Warszawa (Łódź) - Częstochowa
W tym momencie trudno jest określić czas realizacji dla trasy Warszawa-Częstochowa i trasy od Łodzi.  Zaczniemy od odcinka Studzianna Poświętne-Inowłódz-Smardzewice- Piotrków-Sulejów-Gidle-Częstochowa. Termin uruchomienia- jest szansa, że będzie to wiosna 2010.

2) Trasa Jura Krakowsko-Częstochowska
Przy dobrej organizacji można już wiosną 2010 zachęcać pierwszych pielgrzymów indywidualnych do pójścia tą drogą i otoczyć ich coraz lepszą pomocą.

ROZWINIĘCIE TEMATU POSŁUGI DUCHOWEJ
Trasa pielgrzymki ma szansę stać się swoistą "ścieżką edukacyjną". Przystanki edukacyjne w miejscach noclegu mogą w przyszłości zgromadzić specjalistów-znawców poszczególnych zagadnień. Specjalizacja pozwoli na podnoszenie wiedzy opiekunów duchowych w wąskich dziedzinach. Pielgrzym otrzyma wcześniej informacje, gdzie i czego może szukać po drodze. Nawet nazwiska lub imiona, godziny dyżurów. Nawet możliwość wcześniejszego umówienia się na rozmowę. Ponadto, specjalizacja pozwoli zgromadzić książki, filmy, wycinki prasowe, krótkie referaty i opracowania własne prowadzącego-opiekuna duchowego. Specjaliści będą wzrastać i otrzymywać charyzmaty w miarę posługi, co wcale nie znaczy, ze nie należy ich wspomagać. Na przykład przez częste przyjazdy wybitnych specjalistów , jak i np. doktorantów, którzy mogą swą wiedzę konfrontować z żywymi "pacjentami". Czasem mogą to być nawet konferencje naukowe. Uczestnicy konferencji mogą połączyć konferencję z dłuższą lub krótszą pielgrzymką przed lub po konferencji. Porady duchowe i inne formy posługi są możliwe również ze strony pielgrzymów, którzy są do takiej posługi przygotowani.
Przykład:
Pielgrzymujący zakonnik, który będzie nosił specjalną plakietkę i chustę (czy może identyfikator ?).

PODSUMOWANIE

Jesteśmy bogatsi niż nam się wydaje.

My Polacy mamy nawyk pielgrzymowania, trasy prawie gotowe.  Mamy zaplecze . Najważniejsze co możemy dać Europie i światu, to opieka duchowa nad pielgrzymami. Mamy jeszcze żyjące (a nie opustoszałe jak na Zachodzie) sanktuaria, a w tych sanktuariach opiekunów  duchowych.                    Jesteśmy bogaci, możemy się podzielić z Europą. A może pielgrzymi wrócą do nas jako turyści ?     Ciekawe, jak do pielgrzymek indywidualnych podejdzie Polonia zagraniczna ?    A może certyfikat odbycia pielgrzymki będzie wisiał na honorowym miejscu ?