Słowo wstępne

Wolontariusze, to nasza ogromna nadzieja i pomoc. Bez nich nasze plany i zamiary mają niewielkie możliwości realizacji.

A więc chwała za to że są !!!.    Wkrótce będziemy chcieli opisać ich działania w rozdziałach: NOWE POSTĘPY oraz

NAJBLIŻSZE PLANY. W rozdziale KTO Z NAMI będzie można ich poznać.