Kodeks Pielgrzyma   jest zamieszczony w Dokumencie Pielgrzyma. Opisuje podstawowe zasady godnego zachowania.