Przewidujemy wysyłkę przewodników, map i innych materiałów potrzebnych pielgrzymom indywidualnym. Rozpoczynamy od czerwca 2010.