WSTĘP

Trasę od Częstochowy do Olkusza można pokonać szlakiem Orlich Gniazd. W Olkuszu drogi się rozchodzą. W stronę Krakowa (Łagiewniki) można dalej pójść szlakiem Orlich Gniazd. Trasa od Olkusza do Kalwarii Zebrz. odbija w kierunku Trzebini.

Trasa została sprawdzona na odcinku Częstochowa- Olkusz- Kraków (Łagiewniki) i ten odcinek już teraz zaczniemy opisywać szerzej. Dla odgałęzienia Olkusz-Kalwaria Zebrzydowska mamy obecnie krótki opis

Dlaczego akurat takie rozwiązanie ?

Na decyzję o zajęciu się tym terenem miały wpływ realia.  Było bardzo dużo atutów.      Sanktuaria, które od dawna były licznie odwiedzane, baza noclegowa, szlaki piesze takie jak szlak Orlich Gniazd, szlaki rowerowe , Szlak Maryjny. Jest więc prawie wszystko. Brakowało uporządkowanych opisów trasy, najlepiej w formie przewodnika, a także rozpropagowania i upowszechnienia pielgrzymek indywidualnych. Będziemy się starać uzupełniać luki i spinać w całość istniejące walory. Kiedy na trasę będzie wyruszać przynajmniej kilku pielgrzymów dziennie, będzie można utrzymać bazę noclegową w cenach przystępnych dla pielgrzymów.

Tymczasem udostępniamy:

Opis miejscowości, przez które prowadzi trasa, noclegów i szlaków turystycznych, którymi należy się kierować oraz długość odcinków na trasie w kilometrach. Przygotowany przy udziale Krzysztofa Pucka.