Czestochowa Warszawa/Łódź-Góra Kalwaria-Katyń

zwany Golgotą Wschodu.

Nowa koncepcja Drogi Pojednania i Pokoju VIA  KATYN.

 

Koncepcja Trasy Via Katyń powstała w roku 2009. Idea wytyczenia Drogi Pojednania i Pokoju przerasta skromne możliwości inicjatorów niniejszej strony internetowej. Zakłada bowiem współpracę z Kościołem Katolickim i Cerkwią Prawosławną. Także zgodę strony białoruskiej i rosyjskiej.  Wydaje się jednak, że nadszedł czas, kiedy staje się możliwe pielgrzymowanie do grobów polskich męczenników.Film A.Wajdy o Katyniu wchodzi na rosyjskie ekrany. Teraz sprawa katyńska ma swoje pięć minut przychylnego klimatu i otwartych drzwi. Dobrze byłoby te pięć minut wykorzystać i utrwalić pamięć o Golgocie Wschodu. Tymczasem można zacząć od oznakowania trasy poczynając od Góry Kalwarii na terenie Polski i od Katynia do granicy rosyjsko-białoruskiej. Trasa powinna być tak zaprojektowana, by jej część można pokonać koleją, więc w Polsce np. wzdłuż rzeki Krzny a w Rosji wzdłuż Dniepru. Nawet krótki odcinek pokonany piechotą miałby dużą wartość, szczególnie dla młodzieży polskiej, jak i rosyjskiej. Sanktuaria i miejsca noclegowe po drodze mogą pełnić ważną rolę wychowawczą jeśli się przygotują. Podobnie do roli muzeum w Oświęcimiu. Jeśli nawet można mieć wątpliwości, czy rząd rosyjski nie będzie utrudniał realizacji, to można obecnie liczyć na poparcie bardziej świadomej części narodu rosyjskiego. Fizyczna realizacja odcinka nawet 20 kilometrów trasy na terenie Polski z możliwością dalszej podróży pociągiem, stanie się faktem o dużej sile nacisku na Rosjan i Cerkiew Prawosławną. Może to przyspieszyć pozytywne decyzje.

Nie trzeba chyba dodawać, że od Góry Kalwarii w kierunku zachodnim powstaje też trasa W-wa/Łódź-Piotrków-Częstochowa a dalej biegną inne trasy. Piesza, a na początek częściowo piesza, częściowo kolejowa pielgrzymka do Katynia jest możliwa.

Czekamy na pomysły i realizatorów.    Chętnie udostępnimy miejsce dla autorów na naszej stronie.